برنامه کارگاه های آموزشی همدم آکادمی در اسفند ماه

در جدول زیر لیست تمامی کارگاه های آموزشی ( تئوری – عملی) در اسفند ماه که در همدم آکادمی برگزار می شود را می توانید مشاهده نمائید.

تاریخ برگزاری
دوره آموزشی
نام استاد
ساعت برگزاری
۱۲/۲
آموزش کامل لاغری
خانم خردمندی
۱۱-۱۷
۱۲/۴
فیشیال ( گروهی)
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۲/۷
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشارورز
۱۰-۱۴
۱۲/۸
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۲/۹
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۲/۱۰
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۲/۱۱
اسیدتراپی(گروهی)
خانم هاشمی
۱۰-۱۴
۱۲/۱۴
لیزر موهای زائد
مهندس عسجدی
۱۱-۱۷
۱۲/۱۶
هایفوتراپی
مهندس عسجدی
۱۱-۱۷
۱۲/۱۸
فیشیال
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۲/۲۱
اموزش کامل لاغری
خانم خردمندی
۱۱-۱۷