برنامه کارگاه های آموزشی همدم آکادمی در دی ماه

در جدول زیر لیست تمامی کارگاه های آموزشی ( تئوری – عملی) در دی ماه که در همدم آکادمی برگزار می شود را می توانید مشاهده نمائید.

تاریخ برگزاری
دوره آموزشی
نام استاد
ساعت برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۴
آموزش کامل لاغری
خانم خردمندی
۱۱-۱۷
۱۴۰۱/۱۰/۸
اسیدتراپی ( گروهی)
خانم هاشمی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۱
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشارورز
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۲
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی
مهندس کشاورز
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۵
فیشیال و پاکسازی پوست
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مراقبت های پوستی
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
مراقبت های پوستی
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۲۰
مراقبت های پوستی
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
مراقبت های پوستی
خانم قدیانی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
اسیدتراپی( گروهی)
خانم هاشمی
۱۰-۱۴
۱۴۰۱/۱۰/۲۵
اپراتوری لیزر
خانم مهندس عسجدی
۱۱-۱۷
۱۴۰۱/۱۰/۲۶
هایفوتراپی
خانم مهندس عسجدی
۱۱-۱۷
۱۴۰۱/۱۰/۲۹
پاکسازی و فیشیال ( گروهی)
خانم قدیانی
۱۰-۱۴