تماس با همدم آکادمی

همچی در مورد مجموعه همدم آکادمی بصورت کامل همچی در مورد مجموعه همدم آکادمی بصورت کامل 


  ۰۹۱۹۰۳۲۰۲۰۴

  واتساپ آموزش های پزشکی

  ۰۹۳۶۱۱۹۶۵۳۵

  واتساپ خدمات پزشکی

  ۰۹۱۹۰۳۲۰۲۰۴

  مشاوره دوره های آموزش پزشکی

  ۰۹۰۲۷۷۰۵۷۳۳

  مشاوره دوره های آموزش پزشکی

  ۰۹۳۶۱۱۹۶۵۳۵

  مشاوره خدمات پزشکی

  ۰۲۱۲۶۷۵۷۱۱۲

  شماره دفتر مرکزی

  آدرس

  تهران ، هروی ، خیابان استاد حسن بنا ، پایین تر از میدان شریفی ، پلاک ۹۶۶

  ۰۹۰۲۷۷۰۵۷۳۳

  مشاوره دوره های آموزش پزشکی

  ۰۹۱۹۰۳۲۰۲۰۴

  مشاوره دوره های آموزش پزشکی

  ۰۲۱۲۶۷۵۷۱۱۲

  شماره دفتر مرکزی

  ۰۹۱۹۰۳۲۰۲۰۴

  واتساپ آموزش های پزشکی

  آدرس

  تهران ، هروی ، خیابان استاد حسن بنا ، پایین تر از میدان شریفی ، پلاک ۹۶۶

  ۰۹۳۶۱۱۹۶۵۳۵

  مشاوره خدمات پزشکی

  ۰۹۳۶۱۱۹۶۵۳۵

  واتساپ خدمات پزشکی